شنبه 28 فروردين 1400 _
 منوی اصلی
 
تاریخ : شنبه 16 اسفند 1399     |     کد : 3333

طرح استقبال از بهار به خیابان مردانی آذر رسید

معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه هفت تبریز از اجرای طرح استقبال از بهار در خیابان مردانی آذر خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هفت تبریز، احد یعقوبی در تشریح این خب گفت: طرح استقبال از بهار به صورت محله ای در سطح حوزه توسط نیروهای خدمات شهری و اجرایی منطقه اجرایی می شود.
وی اجرای طرح استقبال از بهار را در شهرک اندیشه و خیابان های تابعه عنوان کرد و اظهار داشت: در خیابان های مردانی اذر، خیابان جوان و خیابان و کوچه های فرعی آنها در شهرک اندیشه در دست اقدام برای اجرای طرح استقبال از بهار قرار گرفتند.
یعقوبی عملیات اجرا شده در این مسیرها را امحاء دیوار نوشته، پاکسازی و تنظیف، جدولگذاری و ترمیم آبروها، شستشوی المان و تابلوها و باکس و زیرباکس ها عنوان کرد.


PDF چاپ چاپ