يکشنبه 17 اسفند 1399 _
 منوی اصلی
 
تاریخ : سه شنبه 5 اسفند 1399     |     کد : 3309

طرح جمع آوری موارد سد معبر از سوی شهرداری منطقه هفت تبریز

شهردا ر منطقه هفت تبریز از طرح جمع آوری موارد سد معبر در جنوب غرب تبریز خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هفت تبریز، محمد علی سلیمی با بیان این مطلب گفت: طرح جمع آوری و ساماندهی موارد سد معبر  برابر تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری ها به منظور رفع مزاحمت های شهری و در راستای حفظ حقوق شهروندی طی هفته اخیر از سوی شهرداری منطقه هفت تبریز انجام شد.
و ی در ادامه سخنان خود اظار داشت: به منظور ساماندهی سطح این منطقه از سدمعبر و هر گونه مواردی که باعث ایجاد مزاحمت و تضییع حقوق شهروندی شده که نقض صریح حقوق شهروندان می باشد ، هفته گذشته از سوی تلاشگران حوزه خدمات شهری این منطقه، جمع آوری گردید.
سلیمی در ادامه افزود: اجرای این طرح با همکاری عوامل سدمعبر و پیشگیری از تخلفات ساختمانی خدمات شهری منطقه در مناطقی از حوزه استحفاظی از جمله خیابان مردانی آذر اندیشه،مسیر وادی رحمت،اطراف کلانتری اندیشه،35 متری لاله،اول ابوذر،آخمقیه و کوی لاله صورت گرفت که حدودا 15 مورد طبق جمع آوری شد.
سلیمی یادآور شد: طرح جمع آوری موارد سد معبر همچنان در تمامی معابر اصلی و فرعی حوزه منطقه طبق برنامه ریزی بعمل آمده  توسط نیروهای تلاشگر خدمات شهری این شهرداری تداوم خواهد داشت.


 
 


PDF چاپ چاپ