يکشنبه 17 اسفند 1399 _
 منوی اصلی
 
تاریخ : يکشنبه 3 اسفند 1399     |     کد : 3301

اطلاعیه

قابل توجه مالکین محترم

با توجه به توزیع فیش های عوارض نوسازی در سال جاری ، اعلام می دارد در صورتیکه فیش نوسازی برای ملک (ساختمان/ آپارتمان) مورد نظر صادر نگردیده و یا فیش صادره نیاز به اعمال تغییرات از قبیل تغییر نام و یا متراژ و ... دارد

با توجه به توزیع فیش های عوارض نوسازی در سال جاری ، اعلام می دارد در صورتیکه فیش نوسازی برای ملک (ساختمان/ آپارتمان) مورد نظر صادر نگردیده و یا فیش صادره نیاز به اعمال تغییرات از قبیل تغییر نام و یا متراژ و ... دارد با در دست داشتن مدارک مالکیت و کارت شناسایی جهت صدور فیش نوسازی به واحد نوسازی شهرداری منطقه 7 مراجعه نمایید.
 مطابق تبصره یک ماده 10 قانون نوسازی و عمران شهری، مودیانی که تا پایان مهلت مقرر عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند 10% عوارض آن سال بعنوان جایزه خوش حسابی منظور و کسر خواهد شد
و مطابق ماده 10 همان قانون، مودیانی که تا پایان هر سال عوارض نوسازی خود را پرداخت ننمایند از آغاز سال بعد علاوه بر کسر 10% جایزه مشمول 9% جریمه دیرکرد به ازای هر سال تاخیر، خواهند شد.


PDF چاپ چاپ