شنبه 4 بهمن 1399 _
 منوی اصلی
 
تاریخ : يکشنبه 21 دي 1399     |     کد : 3206

بررسی مشکلات طلاق و هویت فرزندان در کلاس شهر

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه هفت تبریز بررسی موضوع طلاق و هویت فرزندان در این رابطه را موضوع هفته کلاس شهر عنوان کرد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه هفت تبریز، رحیم برهان در تشریح موضوع هفته جاری کلاس شهر گفت: کلاس شهر به صورت مستمر در فرهنگسراهای شهرداری منطقه هفت تبریز پیگیری می شود و تعطیلی فرهنگسراها به دلیل شرایط تحمیلی کرونا، این کلاس ها را تعطیل نکرده و به صورت مجازی در جریان است.
وی موضوع طلاق و نوع رابطه والدین با فرزندان را یکی از موضوعات اساسی عنوان کرد که اغلب به دلیل بی توجهی و نبود آموزش کافی به صورت اصولی و منطقی این روابط شکل نگرفته و بیشترین آسیب ها متوجه کودکان می شود.
برهان در ادامه افزود: باتوجه به اهمیت این موضوع، طلاق جزو برنامه های هفته جاری کلاس شهر قرار گرفت و طی آن سرفصل های مختلفی همچون فرزندپروری پس از دوران طلاق با همکاری پدر و مادر و شیوه مدیریت روابط میان فرزند با هر کدام از والدین بدون ایجاد تعارض برای فرزند در راستای جلوگیری از ایجاد بحران هویتی برای فرزندان که مهمترین اسیب طلاق برای آنهاست، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیر امور فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه یادآور شد: ارتقای سلامت روحی شهروندان، توانمندسازی و آگاه سازی آنها به واسطه آموزش یکی از اهداف و چشم اندازهای واحد فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه هفت تبریز بوده که در قالب برنامه های مختلف سعی در پیشبرد این اهداف خود دارد.


PDF چاپ چاپ