شنبه 25 مرداد 1399 _
 منوی اصلی
 
 شهرداران
   
  تاریخ : يکشنبه 13 بهمن 1398     |     کد : 2615

  بررسی آخرین وضعیت طرح تفضیلی کجوار وخلجان

  مسائل ومشکلات حوزه شهرداری منطقه 7 با حضور معاون شهر سازی ومعماری شهرداری تبریزپیرامون مباحث وشهردارمنطقه 7 از بعد شهرسازی ، پیگیری وساماندهی طرح تفضیلی کجواروخلجان موردبررسی قرار گرفت

  به گزارش امور ارتباطات منطقه امروز جلسه ای با حضور عزتی معاون شهرسازی تبریز وپور خردمند شهردارمنطقه 7 تبریز ومعاونین منطقه در خصوص مسائل ومشکلات شهرسازی منطقه  برگزارشد
  در این جلسه پورخردمند در خصوص آخرین روند تهیه  طرح تفضیلی کجوارکه قبلاپیرومصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران به محدوده شهر تبریزالحاق شده است توضیحات کامل را ارائه نمود
  در این جلسه دکتر عزتی خبر از ابلاغ قریب الوقوع طرح تقضیلی خلجان داد وراجع کاربریها ، حرایم گاز وبرق وآب فرآیند مطالعه وطراحی طرح تفضیلی کجوار توضیحاتی را ارائه نمود.  PDF چاپ چاپ