يکشنبه 30 دي 1397 _
تاریخ : سه شنبه 19 تير 1397     |     کد : 1909

توسط شهرداری منطقه 7 تبریز صورت می گیرد؛

عملیات پیاده رو و آبروسازی به طول یک کیلومتر در خیابان مردانی آذر شهرک اندیشه

در راستای بهسازی محیط شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان توسط شهرداری منطقه 7 تبریز عملیات پیاده رو و آبروسازی به طول یک کیلومتر در خیابان مردانی آذر شهرک اندیشه در حال اجراست.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 7 تبریز، مهندس علی فرخی در این خصوص گفت: اجرای طرح احداث پیاده رو در معابر شهرک اندیشه  در برنامه کاری این منطقه قرار گرفته و به سرعت در حال اجراست.
شهردار منطقه تصریح کرد: اجرای این عملیات شامل زیرسازی، جدول گذاری و .... بوده که درحال حاضر بعد اتمام عملیات زیر سازی ، جدول گذاری  آن شروع شده است.
ایشان اجرای این طرح را موجب افزایش ضریب ایمنی و تردد آسانتر و جلب رضایت شهروندان و همچنین ارتقای سطح کیفی در زیباسازی ساختارهای شهری دانست .
مهندس علی فرخی شهردار منطقه با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: طول مسیر پیاده روسازی یک کیلومتر می باشد که با اتمام این پروژه شاهد حل مشکل موجود در این مسیر خواهیم بود .فریده اصغری آذر سایت