جمعه 9 خرداد 1399 _
 مدیران منطقه


امیر پور فتحی-مدیر امور ارتباطات شهرداری منطقه 7

 

                                        

حمید حکمتی- مدیر امور مالی شهرداری منطقه 7

عباس فرجی - رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه نیروی انسانی شهرداری منطقه 7
عطااله سهرابی - مدیر امور شهر شهرداری منطقه 7
یونس رفیعی - رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 7
رحیم برهان- مدیر امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 7
قربانعلی موحد - رئیس نوسازی شهرداری منطقه 7
محمد محمدی- مدیر فضای سبز شهرداری منطقه 7
ابوالفظل صادقزاده -مدیر املاک شهرداری منطقه 7
ابراهیم آخوندی- مسئول درآمد و سرمایه گذاری شهرداری منطقه 7
اسماعیل داور پناه - مسئول زیبا سازی و کارگاه امانی شهرداری منطقه 7
رضا آقازاده - مسئول کارپردازی شهرداری منطقه 7
غلامرضا سعیدی - مدیر شهرسازی شهرداری منطقه 7
مهدی آبروانی - مسئول کمیته ماده صد و مشاور حقوقی شهرداری منطقه 7
سولماز شفاعتی - مسئول سایت شهرداری منطقه 7
عزیز گلی - مسئول اجرای احکام شهرداری منطقه 7
جمشید خادم - مسئول خدمات داخلی منطقه