يکشنبه 4 آبان 1399 _
 مدیران منطقه


امیر پور فتحی-مدیر امور ارتباطات شهرداری منطقه 7

                                                                                            
                                                                                               
                                            عباس فرجی - رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه نیروی انسانی شهرداری منطقه 7

 
                                                                                        
      غلامحسین رهنمای قراملکی -مدیر امور مالی شهرداری منطقه 7 تبریز عطااله سهرابی - مدیر امور شهر شهرداری منطقه 7
یونس رفیعی - رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 7


میر محمد صالحی پناهی -رئیس  املاک و مستغلات شهرداری منطقه 7 تبریز 


سالار رنج ور - رئیس دفتر شهردار منطقه 7 تبریز 


رحیم برهان- مدیر امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 7


خانم فهیمه صدیقی- مسئول امور  حقوقی شهرداری منطقه 7 تبریز قربانعلی موحد - رئیس نوسازی شهرداری منطقه 7
محمد محمدی- مدیر زیبا منظر و فضای سبز شهرداری منطقه 7
ابوالفظل صادقزاده -مدیر مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری منطقه 7
ابراهیم آخوندی- مسئول درآمد و سرمایه گذاری شهرداری منطقه 7


رضا آقازاده - مسئول کارپردازی شهرداری منطقه 7
غلامرضا سعیدی - مدیر شهرسازی شهرداری منطقه 7


سولماز شفاعتی - مسئول سایت شهرداری منطقه 7
عزیز گلی - مسئول اجرای احکام شهرداری منطقه 7