سه شنبه 27 ارديبهشت 1401 _
 مدیران منطقه                         امیر پور فتحی-مدیر امور ارتباطات شهرداری منطقه 7

                                                                         

                                                                                                                                                                  
                                                                                               

                              عباس فرجی - رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه نیروی انسانی شهرداری منطقه 7

 

                                                                                         
       غلامحسین رهنمای قراملکی -مدیر امور مالی شهرداری منطقه 7 تبریز عطااله سهرابی - مدیر امور شهر شهرداری منطقه 7
میر محمد صالحی پناهی -رئیس  املاک و مستغلات شهرداری منطقه 7 تبریز 

 

.
یعقوب کاشیچی - رئیس دفتر شهردار منطقه 7 تبریز 


رحیم برهان- مدیر امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 7


کاظم عبدی - مسئول امور  حقوقی شهرداری منطقه 7 تبریز قربانعلی موحد - رئیس نوسازی شهرداری منطقه 7

اسماعیل داور پناه - مسئول نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهری   
فرهاد شهیر- سرپرست زیبا منظر و فضای سبز شهرداری منطقه 7

ابراهیم آخوندی- مسئول درآمد و سرمایه گذاری شهرداری منطقه 7


رضا آقازاده - مسئول کارپردازی شهرداری منطقه 7
غلامرضا سعیدی - رئیس شهرسازی شهرداری منطقه 7
سولماز شفاعتی - مسئول سایت شهرداری منطقه 7
اکبر داداشی - مسئول اجرای احکام شهرداری منطقه 7