سه شنبه 27 ارديبهشت 1401 _
 


 
نام : محمد رضا
 
نام خانوادگي : جعفری
 
پست سازماني: معاون اداري و مالي منطقه 

اهم وظایف و امورات مربوط به حوزه معاونت اداری و مالی
 
 نظارت برکلیه امور اداری ، مالی و خدماتی منطقه با توجه به ضوابط تعین شده و اختیارات  تفویضی به منطقه

 تهیه و تنظیم  و پیشنهاد بودجه سالانه  منطقه و پیش  بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز جهت طی مراحل تصویب توسط کارشناسان برنامه ریزی و توسعه مستقر در منطقه

 تلاش در جهت وصول در آمد های عمومی و اختصاصی و نوسازی منطقه و ایجاد شرایط در آمد های پایدار

 حفظ و نگهداری اموال شهرداری منطقه و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص
 
تنظیم اسناد هزینه و انجام امور مربوط به حسابداری منطقه بر اساس دستور العملهای صادره

 انجام معاملات منطقه در حدود اختیارات مصوب و با رعایت قوانين  و مقررات و دستور العملها ی مربوط

 حفظ ارتباط بین واحد های تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری و موسسات و ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری

 رسیدگی به تقاضای اداری استخدامی کارکنان منطقه و پیشنهاد ترفیع و ارتقاء گروه و انتصاب کارکنان به واحد کار گزینی و صدور مرخصی کارکنان طبق مقررات و ضوابط و اختیارات تفویضی

  برنامه ريزي ، ساماندهي و حمايت كليه فعاليتهاي اداري و مالي و نيز نظارت بر حسن اجراي دستورالعملها و بخشنامه ها و تعامل نزديك با معاونت اداري و مالي شهرداری مرکز

 تهيه و تنظيم برنامه هاي تحول اداري ، ساماندهي فعاليتهاي مرتبط ، تقسيم كار تعيين وظايف ، مسئوليتها و اختيارات پرسنل تحت امر

  بهينه سازي فعاليتهاي كارشناسان زير مجموعه و برنامه ريزي در خصوص استفاده بهينه از امكانات ، تجهيزات ،...و تلاش در جهت صرفه جويي در هزينه ها و مصارف

 برنامه ريزي در جهت پيش بيني ، پيگيري و جذب اعتبارات مورد نياز براي پشتيباني اداره جهت نيل اهداف مورد نظر

 اتخاذ تدابير لازم به منظور حل مشكلات و تأمين نيازهاي رفاهي ، معيشتي نيروهاي شاغل در منطقه

تلاش در جهت بهينه سازي امور و ارائه پيشنهادات لازم جهت بهبود وضعيت اداري و مالي منطقه

مقررات اداری گستره ای است که در چهارچوب آنها اهداف شهرداریها ، انگیزه ها و رفتار کارکنان به یکدیگر نزدیک می شوند در واقع چگونگی وضع و اجرای این قوانین و مقررات می تواند نیازهای فوری کارکنان و ضرورت های کلی سازمان را در راستای یکدیگر قرار دهد . بنابراین آشنایی با ساختار اداری معاونت اداری و مالی و مقررات مربوط به آن یک اصل ضروری است، چرا که آگاهی از مقررات حاکم بر محیط کار می تواند در تنظیم رفتار خوب متناسب با اهداف و وظایف سازمانی مفید باشد

معاونت های اداری و مالی یکی از پویاترین، هدفمندترین و پرکارترین معاونت های هر سازمانی می باشد که با توجه به چارت تشکیلات و سیستمهای اداری نسبت به برنامه ریزی و سیاستگذاری در زمینه های اداری و مالی انجام وظیفه می نماید. در یک نگاه اجمالی می توان گفت حوزه فعالیت معاونت اداری و مالی عبارت است از هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای نیل به هدف مشترک

این معاونت بر عناصری تکیه دارد که بدون آنها امکان رسیدن به اهداف سازمانی مقدور نخواهد بود در واقع این عناصر منتهی به عنصر مهمی بنام بودجه بندی نظام مالی در شهرداری می گردد. همچنین برنامه ريزي و ساماندهي تمامی فعاليتهاي اداري و مالي، نظارت بر حسن اجراي دستورالعملها، بخشنامه ها و تعيين خط مشي و سياست‌هاي اجرايي لازم و ابلاغ این برنامه‌ها به كليه واحدها جهت اجراء ، تقسيم كار و تعيين وظايف ، مسئوليتها و اختيارات پرسنل تحت امر بر عهده‌ اين معاونت می باشد

معاونت اداري و مالي در راستاي تحقق اهداف از پيش تعيين شده همواره سعي نموده با نظارت کامل بر مجموعه وظایف واحدهای ذیربط در رسیدن به اهداف این شهرداری گام بردارد که از آن جمله می توان به بهينه سازي فعاليتهاي كارشناسان زير مجموعه ، برنامه ريزي در خصوص استفاده بهينه از امكانات ، تجهيزات و تلاش در جهت صرفه جويي در هزينه ها ، مصارف و برنامه ريزي در جهت پيش بيني ، پيگيري و جذب اعتبارات مورد نياز براي پشتيباني اداره جهت نيل به اهداف مورد نظر اشاره داشت

از جمله مهمترين وظایف این معاونت توجه به آموزش، هدايت و تأمين نيروي انساني مناسب است. روشن است كه سواي ساختمان و ملزومات اداري، عامل حياتي هر سازمانی نيروي انساني است و از اين رو بايد توجه ويژه‌اي نسبت به اين امر داشته باشيم. لذا این معاونت در کنار تمامی وظایف و فعالیتهای خود همواره سعي داشته با رعايت مقررات و آيين نامه‌هاي اجرايي ، دریافت پیشنهادات، انتقادات و راهکارهای سازنده آنها در خصوص ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ، تشویق جهت حضور در کلاس های آموزشی متناسب ، اتخاذ تدابير لازم به منظور حل مشكلات و تأمين نيازهاي رفاهي نيروهاي شاغل و... در افزایش میزان انگیزه ، تخصص و همچنین بهره ‌وري بيشتر از منابع نيروي انساني خود گام بردارد

بی شک رشد امکانات و منابع مالی که همگام با گسترش محدوده خدماتی و جمعیت تحت پوشش می باشد باعث رشد توقعات شهروندان می شود حقیقتی انکار ناپذیر است و از آنجائیکه شهرداریها جزو سازمانهای عملی هستند بنابراين استفاده کنندگان و بهره مندان از خدمات شهری می بایست سهم خود را از هزینه هایی که به شهر تحمیل می کنند بپردازند و از این طریق خادمین خود را در مجموعه خدمتگزار شهرداری در عمران و آبادانی و ارتقاء کمی و کیفی خدمات یاری نمایند