يکشنبه 30 دي 1397 _
  واحد سازمانی
غلامرضا سعیدی
نام کارمند :غلامرضا نام خانوادگی:سعیدی
سمت سازمانی :مدیر شهرسازی شماره تماس :