يکشنبه 30 دي 1397 _
 مدیران منطقه کریم قدیری - مدیر بازرسی شهرداری منطقه 7 تبریز

 فریده اصغری آذر - مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 7 تبریز 

حمید حکمتی - مدیر امور مالی شهرداری منطقه 7 تبریز  عباس فرجی - رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری منطقه 7 تبریز جلال فرجی  - سرپرست  امور اداری و مدیر سرمایه گذاری شهرداری منطقه 7 تبریز 
عطا اله سهرابی - مدیر امور شهر شهرداری منطقه 7 تبریز 
مهندس یونس رفیعی - رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 7 تبریزرحیم برهان - مدیر امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 7 تبریز 
مهندس محمد محمدی  - مدیر فضای سبز شهرداری منطقه 7 تبریز 
ابوالفضل صادق زاده  - مدیر املاک شهرداری منطقه 7 تبریز 
ابراهیم آخوندی  - مسئول درآمد شهرداری منطقه 7 تبریز  
اسماعیل داورپناه  - مسئول زیباسازی و کارگاه امانی شهرداری منطقه 7 تبریز  
رضا آقازاده - مسئول کارپردازی شهرداری منطقه 7 تبریز  
مهندس غلامرضا سعیدی - مدیر شهرسازی شهرداری منطقه 7 تبریز  مهدی آبروانی - مسئول کمیسیون ماده صد و مشاور حقوقی شهرداری منطقه 7 تبریز  مهندس سولماز شفاعتی  - مسئول سایت شهرداری منطقه 7 تبریز  
صادق سلمانی زاده -مسئول اجرای احکام شهرداری منطقه 7 تبریز