شنبه 16 فروردين 1399 _
 منوی اصلی
 
 شهرداران
 
 معاونت شهرسازی


 محمد رضا رضایی - معاون معماری و شهرسازی منطقه 7 تبریز