چهارشنبه 28 شهريور 1397 _
 مدیران منطقه



 کریم قدیری - مدیر بازرسی شهرداری منطقه 7 تبریز





 فریده اصغری آذر - مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 7 تبریز 







حمید حکمتی - مدیر امور مالی شهرداری منطقه 7 تبریز 




رضا پاشایی - مدیر امور اداری شهرداری منطقه 7 تبریز 





 عباس فرجی - مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری منطقه 7 تبریز 




عطا اله سهرابی - مدیر امور شهر شهرداری منطقه 7 تبریز 




مهندس یونس رفیعی - مسئول حمل و نقل و ترافیک



مهندس محمد محمدی  - مدیر فضای سبز شهرداری منطقه 7 تبریز 




ابوالفضل صادق زاده  - سرپرست املاک شهرداری منطقه 7 تبریز 





ابراهیم آخوندی  - مسئول درآمد شهرداری منطقه 7 تبریز  




اسماعیل داورپناه  - مسئول زیباسازی و کارگاه امانی شهرداری منطقه 7 تبریز  




رضا آقازاده - مسئول کارپردازی شهرداری منطقه 7 تبریز  




غلامرضا سعیدی - مدیر شهرسازی شهرداری منطقه 7 تبریز  





هادی پاکرو  - مدیر مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری منطقه 7 تبریز  




مهدی آبروانی - مسئول کمیسیون ماده صد و مشاور حقوقی شهرداری منطقه 7 تبریز  



مهندس فرهاد وحدت - مسئول سایت شهرداری منطقه 7 تبریز  






صادق سلمان زاده - سرپرست اجرای احکام شهرداری منطقه 7 تبریز