شنبه 16 فروردين 1399 _
 منوی اصلی
 
 شهرداران
 
 مدیران منطقه
 
 


امیر پور فتحی - مدیر امور ارتباطات شهرداری منطقه 7 تبریز حمید حکمتی - مدیر امور مالی شهرداری منطقه 7 تبریز 
     عباس فرجی - رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری منطقه 7 تبریز  


عطا اله سهرابی - مدیر امور شهر شهرداری منطقه 7 تبریز 
 یونس رفیعی - رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 7 تبریز
رحیم برهان - مدیر امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 7 تبریز 
قربانعلی موحد - مسئول نوسازی شهرداری منطقه 7 تبریز 


 محمد محمدی  - مدیر فضای سبز شهرداری منطقه 7 تبریز 

ابوالفضل صادق زاده  - مدیر املاک شهرداری منطقه 7 تبریز 

ابراهیم آخوندی  - مسئول درآمد و سرمایه گذاری شهرداری منطقه 7 تبریز  

اسماعیل داورپناه  - مسئول زیباسازی و کارگاه امانی شهرداری منطقه 7 تبریز  

رضا آقازاده - مسئول کارپردازی شهرداری منطقه 7 تبریز  

 غلامرضا سعیدی - مدیر شهرسازی شهرداری منطقه 7 تبریز  

مهدی آبروانی - مسئول کمیسیون ماده صد و مشاور حقوقی شهرداری منطقه 7 تبریز  

 سولماز شفاعتی  - مسئول سایت شهرداری منطقه 7 تبریز  

عزیز گلی-مسئول اجرای احکام شهرداری منطقه 7 تبریز  جمشید خادم -مسئول خدمات اداری شهرداری منطقه 7 تبریز