دوشنبه 1 مرداد 1397 _
 
امروز : 104
ديروز : 273
ماه : 6054
سال جاری : 17083
كل : 17083
 
 مدیران منطقه کریم قدیری - مدیر بازرسی شهرداری منطقه 7 تبریز

 فریده اصغری آذر - مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 7 تبریز حمید حکمتی - مدیر امور مالی شهرداری منطقه 7 تبریز 
رضا پاشایی - مدیر امور اداری شهرداری منطقه 7 تبریز 

 عباس فرجی - مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری منطقه 7 تبریز 
عطا اله سهرابی - مدیر امور شهر شهرداری منطقه 7 تبریز 
مهندس یونس رفیعی - مسئول حمل و نقل و ترافیکمهندس محمد محمدی  - مدیر فضای سبز شهرداری منطقه 7 تبریز 
علی مرکب ساز  - مدیر املاک شهرداری منطقه 7 تبریز 

ابراهیم آخوندی  - مسئول درآمد شهرداری منطقه 7 تبریز  
اسماعیل داورپناه  - مسئول زیباسازی و کارگاه امانی شهرداری منطقه 7 تبریز  
رضا آقازاده - مسئول کارپردازی شهرداری منطقه 7 تبریز  
غلامرضا سعیدی - مدیر شهرسازی شهرداری منطقه 7 تبریز  

هادی پاکرو  - مدیر مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری منطقه 7 تبریز  
مهدی آبروانی - مسئول کمیسیون ماده صد و مشاور حقوقی شهرداری منطقه 7 تبریز  مهندس فرهاد وحدت - مسئول سایت شهرداری منطقه 7 تبریز  


میر محمد سید صالحی پناهی - مسئول اجرای احکام شهرداری منطقه 7 تبریز