يکشنبه 4 اسفند 1398 _
 منوی اصلی
 
 شهرداران
 
 معاون فنی و عمرانی


 نادر خیردوست - معاون فنی و عمرانی  شهرداری منطقه 7 تبریز