چهارشنبه 28 شهريور 1397 _
 معاون فنی و عمرانیمهندس عادل پور قربان - معاون فنی و عمرانی  شهرداری منطقه 7 تبریز