شنبه 16 فروردين 1399 _
 منوی اصلی
 
 شهرداران
 
 معاون فنی و عمرانی


 نادر خیردوست - معاون فنی و عمرانی  شهرداری منطقه 7 تبریز