دوشنبه 1 مرداد 1397 _
 
امروز :
ديروز :
ماه :
سال جاری :
كل :
 
 معاون خدمات شهری


مهندس یعقوب غیور نهند - معاون خدمات شهری و اجرایی  شهرداری منطقه 7 تبریز